Naše varhany potřebují vaši pomoc

19.02.2024

Na kruchtě jezuitského kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci se nachází mimořádně krásné varhany. Původní nástroj postavil v roce 1729 Jan Gottfried Halbich mladší, který svým uměním významně přispěl k věhlasu varhanářské dílny v Králíkách. Skříň nástroje je skutečným klenotem barokního umění – byla vytvořena vídeňským řezbářem Janem Pirnerem a malíři na ní pracovali do roku 1730. Původní Halbichův nástroj byl naneštěstí zcela přestavěn v roce 1927 Matějem Strmiskou podle dobových zvukových ideálů, které dominantní, stříbřitě lesklý zvuk barokních nástrojů vnímaly jako nevhodný. V 70. letech 20. století vznikla myšlenka vrátit jedinečnému kostelu i jedinečný původní zvuk varhan, nakolik to bylo možné. Je pozoruhodné, že navzdory době silně proti-kostelní a při nedostatku materiálů a pokročilejších technologií se varhanářům firmy Rieger-Kloss z Krnova v roce 1977 podařilo postavit nástroj (op. 3435), který je svým provedením i zvukem dílem jistě nadprůměrným. K tvorbě tohoto nástroje byly použity starší píšťaly (především v positivu a pedálu) barokní provenience, a dokonce i ty, které ve 20. století vytvořil varhanář Strmiska. Zbytek byl doplněn a nově pojat dobovou metodou renovace (nikoliv restaurování).

Co je uvnitř?

Mnoho píšťal. Je jich okolo 2.800. Jsou pečlivě řemeslně provedené, dřevěné i kovové. Traktura (vedení od kláves k píšťalám) je zcela mechanická bez jakýchkoliv pomocných zařízení. A také zde najdeme soustavu měchů a vzduchovodů. Jediným výdobytkem moderní doby je elektrický motor, který pohání velkou vrtuli čerpající do měchů vzduch. Varhany jsou rozděleny na celkem tři stroje – hlavní stroj (I. manuál – spodní klaviatura) zní z velkých skříní po stranách středového okna průčelí kostela. Pedál (stroj s klaviaturou pro nohy) s největšími basovými píšťalami se ozývá z největších píšťalových věží. Menší stroj, tzv. pozitiv (II. manuál – vrchní klaviatura) je umístěn do středu zábradlí kůru. Vzniká tak jedinečný zvukový efekt, kdy velkolepý mohutný zvuk hlavního stroje posluchač slyší z klenby kostela, zatímco jemný, zvonivý zvuk pozitivu mu zní takříkajíc za ušima. Když varhaník spustí nástroj v jeho plné síle a všechny stroje propojí, jsou posluchači v kostelní lodi doslova pohlceni zvukovou masou ze všech stran. Tento efekt nedokáže vytvořit žádná, byť sebelepší ozvučovací technika. Mistři varhanáři uměli!


Varhany jsou nemocné

Na počátku letních prázdnin v roce 2023 došlo k prvnímu předběžnému prohlédnutí nástroje, který již dlouhou dobu vyžadoval revizi. Bylo zjištěno, že je možné naladit pouze pozitiv, protože ten byl během uplynulých let dostatečně chráněn a opečováván. Co se týče hlavního stroje a pedálu, bylo konstatováno, že k jejich naladění a případným dalším úpravám nebude možné přistoupit bez důkladného očištění. V této části nástroje vykonali ochromující dílo prach, vlhkost a nechvalně proslulý škůdce – holub. Pokud přirovnáme varhany k organismus, můžeme říct, že jsou "nemocné". Nezačneme-li je "léčit", ztratí svůj nádherný hlas.


Co s tím?

Podařilo se zajistit prostory kostela, především půdu a věže, před holuby. Postupně probíhá úklid okolí varhan, které bude nadále udržováno v čistotě. Obojí by mělo vytvořit vhodné podmínky k samotným pracím na varhanách.

O tom, co bude potřeba s tímto mohutným hudebním nástrojem učinit, aby byl zachován dalším generacím, rozhodnou příslušné autority ve spolupráci s organologem Arcidiecéze olomoucké. Podrobný záměr obnovy varhan bude rozpracován v závazném stanovisku k údržbě, respektive k restaurování. Dá se předpokládat, že bude nutné demontovat píšťalovou část, následně z nástroje odstranit veškerý prach, kovové píšťaly vypláchnout, dřevěné vyčistit suchou cestou, vyregulovat mechaniku traktury, následně znovu osadit píšťaly a vyrovnat jejich intonaci. Nakonec celý nástroj naladit. A v neposlední řadě zajistit pravidelnou péči o zdraví nástroje do budoucna.


Žádáme o pomoc

Celkové náklady na obnovu varhan u Panny Marie Sněžné nelze zatím přesně vyčíslit. Vyplynou až ze závazného stanoviska. Rádi bychom se však na uzdravení vzácného hudebního nástroje připravili vytvořením finančního základu, který odhadujeme na 300.000 Kč. Budeme velice vděční každému dárci, který se rozhodne tento záměr podpořit. Zachovejme Olomouci jeden z jejích klenotů!

Na opravu varhan můžete přispět zasláním libovolné částky na náš farní účet: 35-5952060257/0100. Do poznámky, prosím, napište DAR VARHANY. Také můžete využít tento QR kód:

Srdečně vás zveme ne sérii varhanních koncertů, které jsme se rozhodli na podporu našich varhan uspořádat. Nejbližší z nich se bude konat 24. května, více informací zde.