Naše varhany potřebují vaši pomoc

19.02.2024

Na kruchtě našeho kostela se nacházejí mimořádně krásné varhany. Byly postaveny v roce 1729 Janem Gottfriedem Halbichem mladším, který svým mimořádným varhanářským uměním významně přispěl k věhlasu varhanářské dílny v Králíkách. Skříň nástroje je skutečným klenotem barokního umění – byla vytvořena vídeňským řezbářem Janem Pirnerem a malíři na ní pracovali do roku 1730. Původní Halbichův nástroj byl naneštěstí zcela přestavěn v roce 1927 Matějem Strmiskou podle dobových zvukových ideálů, které dominantní, stříbřitě lesklý zvuk barokních nástrojů vnímaly jako nevhodný. V 70. letech 20. století vznikla myšlenka vrátit jedinečnému kostelu i jedinečný původní zvuk varhan. Je pozoruhodné, že navzdory době silně proti-kostelní a při nedostatku materiálů a nových technologií se tehdejším varhanářům firmy Rieger-Kloss z Krnova podařilo postavit nástroj, který je ve svém zvuku skutečně rozeznělou barokní monumentalitou.


Co je uvnitř?

Mnoho píšťal. Je jich okolo 2.800. Jsou pečlivě řemeslně provedené, dřevěné i kovové. Traktura (vedení od kláves k píšťalám) je zcela mechanická bez jakýchkoliv pomocných zařízení. A také zde najdeme soustavu měchů a vzduchovodů. Jediným výdobytkem moderní doby je elektrický motor, který pohání velkou vrtuli čerpající do měchů vzduch. Varhany jsou rozděleny na celkem tři stroje – hlavní stroj (I. manuál – spodní klaviatura) zní z velkých skříní po stranách středového okna průčelí kostela. Stejně tak pedál (stroj s klaviaturou pro nohy) s největšími basovými píšťalami se ozývá z největších píšťalových věží. Menší stroj, tzv. pozitiv (II. manuál – vrchní klaviatura) je umístěn do středu zábradlí kůru. Vzniká tak jedinečný zvukový efekt, kdy velkolepý mohutný zvuk hlavního stroje posluchač slyší z klenby kostela, zatímco jemný, zvonivý zvuk pozitivu mu zní takříkajíc za ušima. Když varhaník spustí nástroj v jeho plné síle a všechny stroje propojí, jsou posluchači v kostelní lodi doslova pohlceni zvukovou masou ze všech stran. Tento efekt nedokáže vytvořit žádná, byť sebelepší ozvučovací technika. V baroku to skutečně uměli!

Varhany jsou nemocné

Na počátku letních prázdnin v roce 2023 se uskutečnil pokus varhany naladit a opravit intonační nedostatky (varhanář Jiří Vaculín). Práce však musely být – po naladění dostatečně chráněného a opečovávaného pozitivu – zastaveny, protože se ukázaly závažné překážky k naladění hlavního stroje a pedálu, umístěných ve dvou velkých skříních nástroje. V těchto skříních vykonali ochromující dílo prach, vlhkost a nechvalně proslulý opeřenec – holub. Zjistilo se, že varhany, nástroj připomínající organismus, jsou "nemocné", a pokud je nezačneme "léčit", ztratí svůj nádherný hlas.

Co s tím?

Podařilo se zajistit půdní, věžní a další prostory kostela před holuby a v současné době probíhá postupný úklid okolí varhan, které bude nadále udržováno v čistotě. Co se týče samotného nástroje, bude nutné demontovat píšťalovou část. Následně pečlivě odstranit prach, také z vnitřku vzdušnic, kovové píšťaly vypláchnout, dřevěné vyčistit suchou cestou. Vyregulovat mechaniku traktury, následně znovu osadit píšťaly a vyrovnat jejich intonaci. Nakonec celý nástroj naladit. A v neposlední řadě zajistit pravidelnou péči o zdraví nástroje do budoucna.

Kolik to bude stát?

Finanční náročnost očisty a naladění varhan byla vyčíslena na cca 300 000 Kč. Prosíme vás o pomoc s uhrazením těchto nákladů. I díky vám tak bude moct tento vzácný nástroj znít v kostele Panny Marie Sněžné mnoho dalších let.

Na opravu varhan můžete přispět zasláním libovolné částky na náš farní účet: 35-5952060257/0100. Do poznámky, prosím, napište DAR VARHANY. Také můžete využít tento QR kód:

Srdečně vás zveme ne sérii varhanních koncertů, které jsme se rozhodli na podporu našich varhan uspořádat. Více informací o prvním z nich najdete zde.