Svatby

V naší farnosti je možné přijmout také svátost manželství. Doporučujeme se nejprve domluvit s knězem termín svatby a zajistit místo. Termín je třeba hned zanést do farního kalendáře, aby nedošlo k nějaké kolizi. 

Tak jako jinde, i v našem kostele je nutnou podmínkou církevního sňatku, aby byl alespoň jeden ze snoubenců platně pokřtěným katolíkem, aby byli oba snoubenci svobodní a absolvovali přípravu.  


Příprava má více podob. V olomoucké arcidiecézi je ovšem nutné absolvovat alespoň čtyři setkání  knězem a čtyři s nějakým manželským párem (domluva nejlépe přes centrum). 

Pokud jde o přípravu, v akademické farnosti obvykle nabízíme jen "kněžskou část", a to třemi způsoby:

a/ skupinově v květnu-červnu v rámci čtyř úterních večerů;

b/ víkendově dle domluvy, probíhá obvykle od pátečního večera do nedělního poledne (ubytování nezajišťujeme);

c/ individuálně dle domluvy mezi oddávajícím knězem a párem - sestává obvykle ze čtyř setkání. 

Druhou a třetí variantu nabízíme jen v oprávněných případech a jen v případě, že oddávajím je farář nebo kaplan akademické farnosti.

Na nutnou církevní a civilní administrativu je nutné si nechat dostatečný čas, ideálně 3-4 měsíce před svatbou.