Příprava na biřmování

V akademické roce 20223/24 otevíráme opět přípravu k přijetí svátosti biřmování. Primárně je určen těm, kteří praktikují svoji víru, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti - biřmování. Je ovšem otevřen i pro ty, kteří se ve své víře chtějí dále vzdělávat a prohloubit svůj duchovní život, i když už biřmování v minulosti přijali. 

Mezi tématy, jež zájemcům nabídneme, bude interpretace obtížných míst v Bibli, uvedení do křesťanské spirituality, životní volba nebo svědectví víry. Zařadíme také diskuse o palčivých tématech dnešní doby, o životě z víry, ale také ryze praktické uvedení do duchovní praxe.

Všechny potřebné informace o letošní přípravě i přihlášku najdete zde.


Podmínkou splnění kurzu je účast na přednáškách v úterý večer od 18.30 v Centru Aletti a duchovních víkendech. Důležitou součásti přípravy na biřmování je také alespoň jedno individuální setkání. Kurz pro vás připravují a moderovat budou P. Jan Regner SJ a P. Miroslav Herold SJ.

Na jednotlivé víkendy bude třeba se zapsat do samostatného online formuláře. Ten bude zveřejněn, až se ta která akce bude blížit.