Kdo jsme

Římskokatolická akademická farnost Olomouc je společenstvím, které slouží především vysokoškolským studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům olomouckých vysokých škol, ale je otevřené pro každého, kdo se u nás cítí duchovně doma. Domovským kostelem farnosti je chrám Panny Marie Sněžné v centru hanácké metropole.
Farnost byla Arcibiskupstvím olomouckým ustanovena na začátku roku 2006 a svěřena do péče jezuitskému řádu. Úzce spolupracuje s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc, z.s., které sdružuje věřící studenty olomouckých vysokých a vyšších odborných škol a organizuje podstatnou část pastoračních aktivit farnosti. Při kostele též působí chrámový sbor Salve a studentská SchOLa.

Naše poslání

- Vytvářet duchovní domov, společenství, prostor pro aktivní zapojení
- Nabízet citlivou péči, doprovázet na cestě víry a podporovat duchovní růst
- Pečovat o ty, kdo se ve farnosti chtějí připravit na přijetí iniciačních svátostí církve
- Podporovat diskuzi o palčivých tématech dnešní církve a společnosti
- Přispívat k péči o společný domov a k dialogu s jinými křesťanskými církvemi a dalšími náboženskými institucemi

Náš tým

Jan Regner

farář

Jezuita, původní profesí řezbář, studoval filosofii a teologii v Krakově, Římě, Frankfurtu a Praze.

Miroslav Herold

kaplan

Jezuita, církevní historik, studoval filosofii a teologii v Bratislavě, Římě, Olomouci a Praze.

Michal Štverák

pastorační asistent

Studium teologie absolvoval v Olomouci na CMTF UP, kde nyní pokračuje jako doktorand.

Tomáš Jemelka

kostelník, fotograf

Studoval žurnalistiku, působil v několika zaměstnáních a profesích, např. jako fotograf kulturních akcí.

Justina Šustková

farní asistentka

Studovala speciální pedagogiku v Olomouci. Působí mimo jiné v oblasti public relations.

Leoš Zatloukal

člen týmu

Psycholog, terapeut a vysokoškolský pedagog. Oblast spolupráce: kontemplativní a debatní večery.