Benefiční koncert duchovní hudby

05.05.2024

Srdečně vás zveme na druhý ze série benefičních koncertů na podporu našich varhan, který se bude konat v pátek 25. května 2024. V našem kostele přivítáme Richarda a Petra Kolařovy. Program koncertu si můžete prohlédnout zde.

A tady se dozvíte více o stavu našich varhan.

RICHARD KOLAŘ

Narodil se v Brně do hudební rodiny. V šesti letech se začal učit zpívat na ZUŠ varhanická. 2020 je posluchačem Konzervatoře Pardubice, ve třídě MgA. Jarmily Chaloupkové. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů Jarmily Chaloupkové, Antonia Carangela a Paola De Napoli. V rámci studia nastudoval roli hajného v provedení opery Rusalka Antonína Dvořáka.V roce 2023 zvítězil v oboru klasický zpěv pěvecké soutěže Hlas Česka a získal druhé místo v soutěži Pražský pěvec. Vystupuje se svými rodiči v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a na jiných místech České republiky.


PETR KOLAŘ

V letech 1982 až 1988 studoval varhanní hru na Konzervatoři v Brně u Vratislava Bělského, později u Zdeňka Nováčka. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v Brně, ve třídě prof. Aleny Veselé. Během studií se aktivně zúčastnil několika interpretačních kurzů. Upozornil na sebe také úspěchy na varhanních soutěžích (1986 Opava II. cena, 1988 Brno II. cena, 1989 Pražské jaro III. cena, 1991 Deventer I. cena) Po ukončení studií v létech 1993 – 2000, vyučuje varhanní hru a improvizaci na Oddělení duchovní hudby JAMU v Brně. Od roku 2000 je pedagogem hry na varhany a improvizace na Konzervatoři a JAMU v Brně. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Brno, různými komorními ansámbly a sbory. Sólově vystupuje doma a v zahraničí.

Po celou svoji hudební kariéru se věnuje práci s pěveckými sbory. V období 1995 – 2002 je angažován v Národním divadle v Brně, kde na pozici sbormistra Zpěvohry, nastudoval více jak 20 operet a muzikálů. V roce 2001 se stává sbormistrem Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská a dirigentem Orchestru katedrály sv. Petra a Pavla. V roce 2014 zakládá Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT. Od roku 2000 je členem předsednictva Musica sacra. Realizoval několik Cd nosičů a televizních záznamů. V létech 1990 až 1997 působil jako ředitel kůru a varhaník v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Od roku 1998 zastává pozici ředitele kůru a varhaníka v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Během návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně v roce 2009, dirigoval hudbu při slavnostní papežské bohoslužbě na místním letišti.

Za své působení v oblasti duchovní hudby obdržel v roce 2013 Medaili sv. Cyrila a Metoděje, v roce 2019 obdržel cenu Johann-Wenzel-Stamitz Pries, uměleckého sdružení Esslingen.