Prosba o finanční dar

01.10.2023

Chtěli byste nás finančně podpořit? Za každý dar budeme nesmírně vděční. Můžete přispět během sbírek při mši svaté, nebo využít našeho bankovního účtu uvedeného na našich stránkách, či jednoduše skenovat QR kód na přiloženém obrázku.

Aktuálně jsou naše finanční potřeby zaměřeny především na:

Dokončení opravy přední fasády Sanace zdí Nové mikrofony Naladění varhan Každá koruna je důležitá a přispívá k rozvoji a udržování naší farnosti. Velice děkujeme za vaši podporu!