Příprava na manželství v červnu 2023

06.05.2023

I letos pořádá olomoucká akademická farnost kurz společné přípravy na manželství. Během června nabídneme zájemcům čtyři přednášky, které představí křesťanské pojetí partnerského vztahu, manželství a sexuality. Zvláštní důraz bude věnován myšlenkám papeže Františka, nebudou chybět ani praktické informace k průběhu svatebního obřadu a potřebné administrativě. Na kurz je třeba se přihlásit, dobrovolný administrativní poplatek je 200 Kč. Přednášky se budou konat v červnu v rámci úterních večerů, vždy od 18.30 do 20.00 v Klubu Hacienda Centra Aletti (na adrese: Křížkovského 2, Olomouc).

Přihlášku najdete zde.

Program:

6. června: A stanou se jedním tělem: Partnerská láska a manželství v Bibli

13. června: Svátost manželství jako povolání

20. června: Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje: Budování trvalého vztahu

27. června: Svatební obřad a administrativa

Moderují:

ThLic. Jan Regner Th.D. (* 1974) a ThLic. Miroslav Herold (* 1978), jezuitští kněží, kteří se dlouhodobě zabývají pastorací mladých lidí, zejména vysokoškolských studentů. V současné době působí v Akademické farnosti Olomouc.


Doporučená literatura:

PAPEŽ FRANTIŠEK: Amoris Laetitia, Paulínky, 2016.

AMBROS, Pavel: Manželství a rodina – cesta k plnosti lásky, Refugium Velehrad-Roma, 2018.

GRÜNN, Anselm: Svátost manželství, Karmelitánské nakladatelství, 2009.