Příprava na manželství 2024

18.02.2024

I letos pořádá olomoucká akademická farnost kurz společné přípravy na manželství. Během května a června nabídneme zájemcům čtyři přednášky, které představí křesťanské pojetí partnerského vztahu, manželství a sexuality. Zvláštní důraz bude věnován myšlenkám papeže Františka, nebudou chybět ani praktické informace k průběhu svatebního obřadu a potřebné administrativě.

Do kurzu se mohou přihlásit i páry, které o svatbě teprve uvažují.

Termíny setkání: 21. května, 28. května, 4. června a 11. června.


Místo a čas setkání: Centrum Aletti (Křížkovského 2), 18.30 - 20.00. Dobrovolný administrativní poplatek je 250 Kč na osobu (jedná se o náklady na tisk materiálů a drobné občerstvení). Hradí se hotově na prvním setkání.

Přihlášky najdete zde.

Absolvováním tohoto kurzu splníte nutnost čtyř setkání s knězem, které jsou povinnou součástí přípravy před přijetím svátosti manželství v olomoucké arcidiecézi.


Moderují:

ThLic. Jan Regner Th.D. (* 1974) a ThLic. Miroslav Herold (* 1978), jezuitští kněží, kteří se dlouhodobě zabývají pastorací mladých lidí, zejména vysokoškolských studentů. V současné době působí v Akademické farnosti Olomouc.

Doporučená literatura:

PAPEŽ FRANTIŠEK: Amoris Laetitia, Paulínky, 2016.

AMBROS, Pavel: Manželství a rodina – cesta k plnosti lásky, Refugium Velehrad-Roma, 2018.

GRÜNN, Anselm: Svátost manželství, Karmelitánské nakladatelství, 2009.