Fotografie ze zahajovací mše svaté ZS 2023/24

24.09.2023

Fotografie ze zahajovací mše svaté ZS 2023/24 najdete zde. Děkujeme za ně Ondřeji Soukupovi, Kláře Fialové a Josefu Polehňovi z projektu Člověk a víra.