Zveme vás na dvě postní duchovní obnovy

12.02.2023

Postní duchovní obnova s filmem a postní duchovní obnova pro vysokoškoláky

Postní duchovní obnova s filmem

10.-12. března 2023, klášter sester Těšitelek v Rajhradě

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvelikonoční dobu v tichém rozjímání. Téma duchovní obnovy nejlépe vyjadřuje motto: "Ptejte se, kde je dobrá cesta a vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid" (Jer 6,16). Nebude chybět úvod k meditaci a biblické impulzy. Jako cenný podnět k meditaci poslouží také promítání filmů - jednoho v pátek, druhého během sobotního večera. Součástí kurzu je zachovávání mlčení, nebude ovšem chybět ani možnost sdílení, osobního rozhovoru nebo svátosti smíření s doprovázejícím knězem. Akce vhodná i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi.

S sebou vezměte osobní Bibli, přezůvky, psací potřeby. Doprovází P. Jan Regner SJ.

Více informací a přihlášku najdete zde.

Duchovní obnova pro vysokoškoláky

24.-26. března 2023, klášter sester Těšitelek v Rajhradě

Téma: Na cestě s Ježíšem do Jeruzaléma

Východisko: Lukášovo evangelium 9, 51 - 19, 27

Putování s Ježíšem v modlitbě bude přípravou na velikonoční události v Jeruzalémě, které mají dopad na naši dobu a situaci, v níž žijeme. Duchovní obnova bude po úvodním vzájemném seznámení účastníků převážně spočívat v osobní modlitbě v tichu. Ve dvou momentech bude příležitost k duchovnímu sdílení ve skupině. Kněz doprovázející duchovní obnovu nabízí jak body k rozjímání, tak také prostor pro duchovní rozhovor a svátost smíření. V neděli společně oslavíme Pána mší svatou.

Více informací a přihlášku najdete zde.