Výstava TOTENBRETTER

07.10.2020

Výstava děl tvůrčí dvojice Magdaleny Feilhauerové a Radima Scholastera na ochozu našeho kostela byla prodloužena. Tvůrci výstavy TOTENBRETTER (Umrlčí prkna) usilují o přetavení funerálního artefaktu v sakrální objekt. 

Každé z prken je dedikováno jedné inspirativní osobnosti: Tomáši Špidlíkovi, Josefu Beranovi, Anastázi Opaskovi, Janovi Víchovi, Ivanovi Martinu Jirousovi a Josefu Toufarovi. Více na adrese: totenbretter.tumblr.com