Biřmování

29.05.2023

Ve středu 31. května proběhne během studentské bohoslužby od 19.00 v naší farnosti udílení svátosti biřmování. Během slavnosti bude přijat také jeden muž do katolické církve. Bude jí předsedat biskup Antonín Basler, přítomni také budou oba naši kněží.

Biřmovanců bude celkem jedenáct a svátost přijmou po roce, kdy každý týden navštěvovali katecheze v naší farnosti. Je vůbec otázkou, jak je možné se na přijetí nějaké konkrétní svátosti připravit. Vždy je osobním tajemstvím mezi konkrétním člověkem a Bohem, jak oni dva žijí svůj vztah, a jak se rozhodují k sobě vždy blíže přistoupit právě prostřednictvím přijetí svátosti biřmování, eucharistie nebo smíření.

Doufáme a přejeme našim biřmovancům, abychom viděli jejich tváře stále tak krásné, jako jsme je viděli během našich pravidelných setkávání. A prosíme farníky, aby je stále uchovávali v našich společných modtlibách.