Biřmování 2024

13.05.2024

Na státní svátek 8. května proběhla v naší farnosti při večerní studentské bohoslužbě slavnost udílení svátosti biřmování. Letošní skupina byla o něco větší, než v předchozích letech – před biskupem stálo devatenáct lidí. Osmnáct jich přijalo svátost biřmování, tři poprvé přijali eucharistii a jednu osobu jsme přijali do naší církve. Přípravu biřmovanců vedl tento akademický rok kaplan Miroslav Herold. Setkávali se během úterních večerů, část přípravy také zahrnovala osobní modlitbu a studium. Nedílnou součástí také byla účast na některé, alespoň víkendové, duchovní obnově.

Některým se v rámci Základního kurzu křesťanství věnoval rok a více farář Jan Regner, který byl na bohoslužbě také přítomen. Biskup Antonín Basler, který bohoslužbě předsedal, v homilii připomněl působení Ducha Svatého v křesťanském duchovním životě a povzbudil všechny k tomu, aby se nebáli Bohu věřit. Po bohoslužbě následovalo agapé v sakristii kostela, které bylo připraveno pro ty, kteří přijímali svátosti a jejich rodiny. Stále myslíme na naše biřmovance a přejeme jim, aby pokračovali na cestě v síle Ducha, jehož pečetí byli poznamenáni.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z udílení svátosti biřmování, které proběhlo v našem kostele ve středu 8. května 2024 při studentské bohoslužbě:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/5a5c554c-b5ad-4000-b232-6edc4839a857

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/1f226b72-00d9-4257-9fa2-a8d2a67abba4