Bílá sobota - křtiny

10.04.2023

Během obřadů velikonoční vigilie proběhl v naší farnosti křest a biřmování dvou našich katechumenů, které jsme také poprvé přivedli ke stolu Páně. Obyčejně se iniciační svátosti udělovaly na konci letního semestru akademického roku. Byla to tak premiéra pro farní společenství i pro katechumeny samotné.

Jejich příprava trvala dva akademické roky, během kterých se seznamovali s obsahem víry i nacházením své osobní cesty v praxi osobní modlitby a účasti ve společenství. Samotná liturgická slavnost byla vyvrcholením velikonočního třídenní a katechumeni je prožili spolu s celou farností, což bylo mimořádně hezké.

Zůstáváme jako farní rodina stále spojeni s nimi v modlitbě v době mystagogie, která teď několik let bude naše neofyty čekat. Snad jim budeme moci být dobrou podporou a přáteli, na které se budou moci obrátit.